top of page

MILS voor kinderen

Zit je kind uren lang huiswerk te maken? Worden jullie beide gek? Verveelt hij/zij zich op school? Is hij/zij slim maar wil niet leren? Of heeft het moeite met het concentratie? Is er sprake van dislectie, dyscalculie, ADHD? 

 

Onvermogen om zich te concentreren, te snel (of langzaam) leertempo, de noodzaak om enkele uren per dag stil te zitten, moeite met het begrijpen van de stof, beweringen (soms terecht) van de leraar - dit alles zorgt er uiteindelijk voor dat het kind niet meer leert. In plaats van de vreugde van het leren, begint hij een reeks gevoelens te ervaren, van verveling tot haat. In al deze, op het eerste gezicht verschillende situaties, kan MILS helpen.

MILS is geschikt voor kinderen

vanaf 9 jaar 

Mils helpt om achter te komen welke leerstrategie werkt voor het kind. Wat komt makkelijker binnen: tekst of plaatjes? Moet het leermateriaal gestructureerd zijn of is het makkelijker om zelf structuur aan te brengen? 

мост дети.png

Wat levert MILS op?

​​​

  • Eigen leerstrategie die werkt voor zowel op school als voor thuis 

  • Leren zal minder energie kosten

  • Meer rust bij het maken van huiswerk of toetsen

  • Zelfstandig omgaan met leerproblemen 

  • Betere schoolresultaten

  • Zelfvertrouwen en interesse in leren wordt hersteld

ребенок дорога.png

Hoe verloopt het onderzoek?

De MILS bestaat uit twee delen: een digitaal onderzoek en een uitgebreide toelichting. Het totale onderzoek duurt ongeveer 1,5 uur. Bij kinderen zijn meestal ouders aanwezig.

Het MILS digitaal onderzoek duurt ongeveer 15 min. Direct na de afname is de score bekend en gaat de MILS-coach aan de slag met de kandidaat om samen inzicht te krijgen in zijn/haar manier van leren.

Als de ouders willen, kunnen zij ook de MILS invullen en kijken hoe zij zelf leren. Het is voor hen vaak leuk en inzichtgevend om te zien welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen hen en hun kinderen.

In het gesprek wordt bekeken wat de leerstrategieën zijn die de kandidaat al toepast. Samen wordt gezocht naar aanvullende en effectievere leerstrategieën. Ook geeft de coach studietips en adviezen over leerhulpmiddelen.

Eventueel krijgt de kandidaat een rapportage met de uitslag.

Ik wil MILS onderzoek aanvragen

“Examens gehaald dankzij MILS”

Zara, 17 jaar,
 

bottom of page