top of page

Individuele auditieve stimulatie

Auditieve verwerkingsproblemen kunnen de ontwikkeling van spraak en taal (lezen en spellen) beïnvloeden. Als resultaat daarvan kunnen de moeilijkheden met het spreken en begrijpen van taal optreden. Dit kan uiteindelijk leer- en gedragsmoeilijkheden tot gevolg hebben.

 

Vaak kan het gehoorde niet snel en effectief verwerkt worden. Hierdoor is het moeilijk zich in een klaslokaal op de stem van de leerkracht te concentreren, omdat men door andere geluiden in de klas wordt afgeleid. Veel van de uitleg zal verloren gaan. Het is lastig om verschillende opdrachten te kunnen onthouden en uit te voeren. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het werk. De uitvoering zal extra veel tijd in beslag nemen.

Verwijtende opmerkingen van de leerkracht als “Heb je het nu alweer niet gehoord?” of “Luister je nu alweer niet!” kunnen frustrerend overkomen als men zijn uiterste best doet om alles te volgen.

Schermafbeelding 2022-03-22 om 09.14.12.png

Wat is IAS auditieve stimulatie?

 • Bij bijna alle rechtshandigen en de meeste linkshandigen bevindt het taalcentrum zich in de linker hersenhelft. De kortste en meest efficiënte manier om taalkundige informatie te leveren is via het rechteroor. (Dit komt doordat prikkels van de rechter hersenhelft de linkerkant van het lichaam aansturen en vice versa.) Het linkeroor speelt een ondersteunende rol.

 

 • Als om de een of andere reden het linkeroor domineert, komt linguïstische informatie via een omweg de linkerhersenhelft binnen - via het rechteroor. Tijdens deze reis gaan klanken, hele woorden of zelfs zinnen verloren. Het verstaan ​​van geadresseerde spraak lijdt eronder, de ontwikkeling van de eigen mondelinge en schriftelijke spraak vertraagt. Zo'n kind heeft een inspanning nodig om te begrijpen wat er tegen hem wordt gezegd, het ontbreekt hem aan de vaardigheid om zich te concentreren. Problemen bij het verwerken van geluidsinformatie kunnen een vertraging in spraak veroorzaken, en vervolgens mentale ontwikkeling, leiden tot problemen met leren en gedrag.

 • Individuele Audiostimulatie is dus een training voor kinderen, tieners en volwassenen. Deze therapie leidt tot verbluffende resultaten: er worden nieuwe neurale verbindingen gevormd in de hersenen, waardoor:

  • de waarneming van informatie op het gehoor verbetert

  • de algehele kwaliteit van de verwerking van menselijke informatie verbetert;

  • dyslexie wordt minder;

  • er ontstaan ​​nieuwe, gezondere gedragspatronen en hyperactiviteit wordt verminderd.

учусь, слушая.jpg

Wilt u meer informatie? 

“Hij is veel minder impulsief dan voorheen"

© 2021 МИЛСО – учись легко!

bottom of page