top of page

MILS voor scholen

Iedere leerling heeft een persoonlijke manier van leren en iedere docent heeft zijn eigen manier van lesgeven. Een goede verstandhouding en inzicht in elkaars manieren en behoeften leiden tot een prettige leeromgeving.

Voor scholen zijn veel toepassingen van de MILS mogelijk. Het wordt bijvoorbeeld ingezet bij leerlingen die niet het gewenste niveau halen en hierdoor achterstand op school krijgen. In samenwerking met andere MILS coaches organiseren wij workshops voor docenten, waarin ze kennismaken met hun eigen MILS-profiel. Dit blijkt een geweldige start te zijn voor het werken met MILS binnen een school.

De MILS wordt veel toegepast in de bovenbouw van de basisschool en in brugklassen. In deze fase staan de leerlingen helemaal open voor de informatie die ze uit de MILS kunnen oppikken. Naast hun eigen best werkende leerstrategieën krijgen ze ook inzicht in de grote diversiteit van leren die er in hun klas is.

Daarnaast wordt de MILS zeer succesvol ingezet in de hogere klassen van de middelbare scholen. Onderzoek heeft laten zien dat het inzetten van de MILS doubleren zeer sterk vermindert en uitval kan voorkomen. Ook het slagingspercentage voor het eindexamen ging omhoog.

Wat levert MILS op?

Мост С ФИГУРКАМИ учителя и дети.png

Voor de leerling:

 • Concrete tips en handvatten voor leerlingen die vastzitten

 • Zelfvertrouwen

 • Bewustwording van zijn/haar talenten

 • Betere schoolresultaten

 • Begrip voor andere manieren van leren

 • Begrip tussen docent/team en leerling

 

 

Voor de docent/team:

 • Suggesties en werkwijzen die het team kan inzetten voor een leerling

 • Begrip tussen docent/team en kind

 • Onderling begrip teamleden

 • Verbetering communicatie in het team

 • Inzicht en inzet mogelijkheden talenten van de teamleden

 • Overzicht van de talenten in een klas

Hoe verloopt het onderzoek?

 • Kick-off met MILS-profielen van de docent(en)

 • De MILS afnames bij de leerlingen vinden plaats op één dag (max 30 leerlingen)

 • Klassikale en/of individuele terugkoppeling op de resultaten

 • Terugkoppeling naar mentoren en ouders

МILS как инструмент - учитель.jpg

Ben je benieuwd wat MILS voor jouw school kan betekenen, neem dan contact op voor meer informatie. 

995 leerlingen hebben MILS afgenomen op Keizer Karel College te Amstelveen
bottom of page