top of page

Over MILS

Снимок экрана 2021-10-08 в 08.42.35.png

 Marjolein van Bodegom

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

De MILS (psychologische test) is begin jaren ́90 ontwikkeld door Bureau van Bodegom voor een taleninstituut om af te nemen bij de intake van volwassen cursisten die een individuele taaltraining volgen. De ontwikkeltijd liep van 1989 tot 1996. Er ontstond behoefte aan dit hulpmiddel toen geobserveerd werd dat sommige leerlingen bijvoorbeeld opbloeiden als ze achter de (destijds) audiotapes gezet werden, terwijl andere leerlingen na vijftien minuten luisteren al grauw zagen.

 

Ook was te zien dat sommige leerlingen lange tijd effectief aan het leren bleven, soms wel anderhalf uur achterelkaar, terwijl anderen om de dertig minuten naar de koffiehoek liepen. De individuele studieprogramma’s werden in de loop van de twee à drie weken dat een leerling aanwezig was op het instituut, steeds verder op maat gemaakt. Het onderzoek werd ontwikkeld om vanaf de eerste dag van een taaltraining beter aan te kunnen sluiten bij de individuele voorkeuren van een taalstudent. Het begrip "leervoorkeur" wordt gedefinieerd als de voorkeur van een leerling voor één leersituatie, of methode boven een andere Knoll et.al. (2017).

 

In 2011 is op basis van het originele instrument voor volwassenen een versie ontwikkeld voor leerlingen van 9 tot 18 jaar. De twee instrumenten wijken maar op een paar vragen van elkaar af. De MILS is inmiddels duizenden malen afgenomen en wordt breed gehanteerd bij de begeleiding van leerlingen, zowel op scholen en huiswerkinstituten als door individuele coaches en therapeuten.

Bureau van Bodegom is opgericht in 1986 door Marjolein van Bodegom. Marjolein studeerde cognitiewetenschappen in Nijmegen. Ze heeft 20 jaar ervaring met leerstrategieën. Ze is momenteel aan het promoveren op het MILS- leerstrategieonderzoek bij de universiteit van Maastricht.

logo.jpeg
bottom of page